In de vorige Nieuwsbrief deden we een omroep voor nieuwe commissieleden. De respons heeft ons enorm verrast.

Met een aantal daarvan zijn inmiddels kennismakingsgesprekken gevoerd en we werken er naartoe om die kennismakingen zo spoedig mogelijk af te ronden en vervolgens af te stemmen wie in welke commissie zou willen. Voor de nieuw op te richten commissie “Onderwijs & Talent” hebben we inmiddels al een paar uitstekende kandidaten. Met deze commissie willen we de komende tijd een aantal doelen vaststellen voor het tweede halfjaar 2023 en vervolgens voor heel 2024. In ieder geval zijn we als bestuur erg blij met de respons.