De organisatie bestaat uit het algemene bestuur onder leiding van de voorzitter.

Voorzitter: Louwe Kramer (Zalencentrum Irene)
Secretaris: Jan Verhoeff (2e voorzitter)
Penningmeester: Kees Korf (Urk Export)
Bestuurslid: Jaap Oost (Bouwbedrijf Oost Urk)
Bestuurslid: Maria Coenen-Post (Werckpost)
Bestuurslid: Roelof Jonkers (Jonkers Bouwmetaal)
Bestuurslid: Lourens de Boer (VCU)

De bestuursleden geven elk leiding aan een van de zes commissies.

Het bestuur wordt ondersteund door algemeen manager André de Vries. Deze laatste is aanspreekpunt voor het Urker bedrijfsleven. André de Vries werkt in principe 2 dagen per week voor de BKU (en 1 dag per week voor de VVU). Om de dienstverlening zo optimaal mogelijk te houden is het bedrijfsbureau echter wel van maandag t/m vrijdag te bereiken.

Het bestuur heeft een aantal keren per jaar overleg met de wethouder van EZ en voert ook namens het Urker bedrijfsleven gesprekken met het College van B&W en de verschillende raadsfracties.

Twee keer per jaar belegt de BKU een (gesponsorde) ledenvergadering, waarbij een actueel onderwerp aan de orde komt. Ieder nieuw jaar begint met de BKU Nieuwjaarsreceptie. Daarnaast wordt er een jaarlijks populair sporttoernooi georganiseerd en gaan de leden in het voorjaar en het najaar met elkaar op stap. Een andere vaste activiteit is de Scholparty, die voor aanvang van de zomervakantie wordt gehouden.

Leden worden op de hoogte gehouden middels een digitale nieuwsbrief en via deze site. Ook is er een eigen magazine, Kring Magazine, dat zes keer per jaar uitkomt.

De BKU kent enkele ‘Leden van Verdienste’ die een belangrijke bestuurlijke rol hebben gespeeld in het bestaan van de BKU. Deze leden zijn:

Jan van Slooten (eerste voorzitter van de BKU)
Jelle van Veen (oud-bestuurslid, initiator van het stroominkoopcollectief)
Evert Jansen (oud-voorzitter)

Om lid te worden van de BKU kunt u hier het aanmeldingsformulier downloaden, waarop tevens de contributietarieven staan vermeld.