Omdat in deelgebied 1.1B en 1.2 C en D van Port of Urk nog niet alle kavels zijn toegewezen, opent de gemeente Urk opnieuw de inschrijving voor deze kavels. Alle informatie over de deelgebieden en de inschrijvingsprocedure is te vinden op de website van Port of Urk.

Omdat voor deze kavels de openbare gunningsprocedure al is doorlopen, geldt voor hernieuwde uitgifte het principe van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ en kan er 1-op-1 gegund worden.

Diverse bedrijvigheid

Er is nog ruimte voor kantoren, visverwerking, maritieme industrie en overige bedrijvigheid. Ondernemers schrijven zich in op een geschikt deelgebied en geven daarbij aan hoeveel vierkante meter behoefte zij hebben. De gemeente maakt op basis van alle goedgekeurde inschrijvingen en benodigde oppervlakte een kavelverdeling.

Inschrijven begint vanaf 1.000 m² voor kavels in deelgebied 1.2C+D tot maximaal 23.000 m² in deelgebied 1.1B. Overigens is het ook nog steeds mogelijk om op kavels 1.1A en C in te schrijven.

Port of Urk tekent zich af

Een luchtfoto laat zien dat Port of Urk al lang niet meer alleen op papier bestaat. De contouren van de eerste fase zijn duidelijk zichtbaar. De komende tijd legt aannemer Ploegam de toegangsweg en de riolering van het bedrijventerrein aan, waarna tegen de zomer de elektra en water worden aangelegd door de nutspartijen.

Ook de ontwikkeling van Energienet Urk, de koude- en warmtevoorziening van Port of Urk (en de Zeeheldenwijk), zit in een stroomversnelling. Als de de gemeenteraad in juli 2024 positief besluit, kan de aanleg van het net direct starten. Door Energienet Urk kunnen alle ondernemers op het nieuwe bedrijventerrein profiteren van een betrouwbare en duurzame energievoorziening.

 

default