De Voucherregeling ondernemerschap Flevoland 2017-2020 (VOFL) is eindelijk geopend voor het indienen van aanvragen, nu de provincie Flevoland het besluit tot inwerkingtreding van de regeling heeft gepubliceerd.
De regeling is al de zomer van 2017 gepubliceerd en zou volgens eerdere planning vanaf 1 januari 2018 open hebben moeten gaan, maar door vertraging in de besluitvorming en gepuzzel rondom de uitvoering is dat bijna een half jaar later geworden. De uitvoering van de regeling is uitbesteed aan de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL).

Over de regeling
Het doel van de regeling is het ondersteunen en versterken van ondernemerschap van het midden- en kleinbedrijf (mkb) met de potentie en de ambitie om te groeien in Flevoland. Vanuit de regeling kunnen vouchers worden verstrekt die ondernemers een financiële tegemoetkoming bieden bij het inschakelen van externe deskundigheid bij het vertalen van de groeiambitie in een goede strategie en/of het managen van de transformatie die leidt tot meer omzet en/of werk.

Er zijn de volgende drie typen vouchers beschikbaar:
• Voucher kennis & expertise: inhuur van kennis, kunde en/of faciliteiten gericht op haalbaarheid, business development, investment readiness of versnelling van (nieuwe) bedrijfsactiviteiten;
• Voucher persoonlijke ontwikkeling: coaching en scholing gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer;
• Voucher bedrijfsscholingsscan: uitvoering van een scan gericht op het behoud van arbeidsvitaliteit van medewerkers in relatie tot de ambities van de onderneming.

De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 15.000 voor de voucher kennis & expertise en een maximum van € 5000 voor de voucher persoonlijke ontwikkeling en de voucher bedrijfsscholingsscan. Een ondernemer kan van alle typen vouchers gebruik maken en mag meerdere keren een voucher van eenzelfde type aanvragen totdat het maximumbedrag van dat type voucher is bereikt.

In totaal is er voor de regeling tot en met 2020 een budget van € 2,2 miljoen beschikbaar, waarvan € 200.000 voor de voucher bedrijfsscholingsscan en € 2 miljoen voor de voucher kennis & expertise en/of de voucher persoonlijke ontwikkeling. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland.

Op de site www.voucherregelingflevoland.nl kunt u alle informatie vinden over de regeling, evenals een aanvraagformulier. De Flevolandse bedrijvenkringen waren betrokken bij de totstandkoming van de regeling en treden bovendien op als ambassadeurs. Na de zomervakantie zal meer informatie verstrekt worden.