Urk Seafood, het label van de Vereniging van Visgroothandelaren Urk voor onderwijs en branding, is afgelopen donderdag onder de loep genomen door zo’n 15 bedrijven uit de Urker seafoodindustrie. De VVU wil verder met het label en had verschillende mensen uitgenodigd om te sparren over de mogelijkheden om Urk Seafood de komende jaren verder uit te rollen. 

In 2021 is het label van start gegaan met de ontwikkeling van een Urk Seafood Academy, speciaal gericht op een scholingsprogramma voor de visverwerkende industrie. Met een subsidie van ruim 120.000 euro van MKB !Dee, een initiatief vanuit de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de ontwikkeling van werknemers te stimuleren ging de Academy, ondersteund door ROC Firda, in 2022 op Urk voortvarend van start. Programma-manager Rein Brands daarover: ,,Inmiddels hebben vele tientallen werknemers verschillende cursussen succesvol afgerond. We hebben de bijeenkomst gebruikt om meer informatie op te halen bij de bedrijven waar nog behoefte aan is qua scholing. Firda was ook aanwezig om daar direct ook wat mee te kunnen doen in het onderwijsaanbod.” 

Funding 

Ook werd de internationale branding van Urk Seafood als merk onder de loep genomen tijdens een brainstormsessie met SPIKKER en Hendrik van Veen van Diepvries Urk als moderator. Urk Seafood is in de afgelopen tijd steeds meer naar buiten gaan treden, onder andere met promotiemateriaal op de Seafood Expo in Barcelona en middels reclame op vrachtwagens. 

,,We hebben veel input meegekregen van de bedrijven en deze willen we gaan vertalen naar concrete acties. Uiteraard is funding van deze programma’s ook heel belangrijk, de bijna twintig leden van Urk Seafood dragen allemaal jaarlijks bij, maar daar redden we het niet mee. Gelukkig ziet de gemeente Urk ook het belang van Urk Seafood en wordt er met ons meegedacht om het cluster financieel te ondersteunen. Zo zijn er ook subsidies op provinciaal niveau waar we ons label goed bij vinden passen, gericht op internationaliseringsambities.”

Hendrik van Veen, directeur van Diepvries Urk en bestuurslid van de VVU, leidde de brainstormsessie over de branding van Urk Seafood.