Op 1 februari 2015 is Urk Maritime officieel opgericht, op initiatief van de Bedrijvenkring Urk. Tijdens de beurs ‘Maritime Industry’ in Gorinchem, begin juni, gaf wethouder Geert Post het startschot voor de activiteiten van cluster Urk Maritime door de website www.urkmaritime.nl te lanceren bij aanvang van de beurs.

Kartrekker en drijvende kracht van Urk Maritime is Henk Brouwer, bestuurslid van de BKU. Brouwer: ,,Het doel van Urk Maritime is het gecoördineerd promoten van de maritieme kundigheid van het Urker bedrijfsleven, en de positie van Urk als maritiem centrum verder uitbouwen. Daarnaast wordt er door netwerkactiviteiten onderlinge informatie uitgewisseld, waardoor we snel en adequaat in kunnen spelen op kansen die zich nationaal en internationaal voordoen. We willen Urk positioneren als maritiem centrum van internationale allure, centraal gelegen aan het IJsselmeer. We doen dat door onze krachten te bundelen. Als je iets concreets wilt bereiken met elkaar, dan is er commitment nodig.”

Gemeente en Urk Maritime
De start is mede een uitvloeisel van het economisch beleid van de gemeente Urk. Daarin wordt aangegeven dat de ontwikkeling van de maritieme sector een waardevolle boost zal geven aan de economie en de werkgelegenheid van de gemeente Urk. Er zijn de afgelopen jaren de nodige initiatieven op het maritieme terrein ondernomen. Zo presenteren de Urker bedrijven zich nationaal en internationaal als kundige betrouwbare bedrijven. Ook de realisatie van de buitendijkse service haven ‘Flevo Port’ in Noordelijk Flevoland heeft een breed draagvlak.

Beurs
Tijdens de beurs werd het Urker maritiem bedrijfsleven gepresenteerd op een mooie, gezamenlijke stand. Een symbool voor krachtenbundeling om Urk te presenteren als een maritiem centrum van internationale allure. De gemeente Urk juicht het initiatief toe en wenst het Cluster Urk Maritime veel succes met de verdere uitbouw en doorgroei.

De deelnemers van de beurs kijken terug op een succesvolle lancering van het cluster. ,,We stonden er met negen bedrijven, waarvan er 4 een grotere stand hadden. De uitstraling was echt herkenbaar, en Urk sprong er mooi uit, met dank ook aan de bijdrage van de gemeente Urk. Ik heb enthousiaste reacties gehoord. De loop zat er goed in bij de diverse standhouders. We gaan binnenkort evalueren en denken voorzichtig al na over Europort en de beurs van volgend jaar. Wordt ongetwijfeld vervolgd”, aldus Henk Brouwer.

Lange termijn activiteiten
Urk Maritime maakt zich sterk voor onder andere de volgende zaken:
• Invulling bestaande Urker haven, indien buitendijkse haven doorgaat
• Verbeteren van de maritieme kansen voor ondernemers langs de Urkervaart
• Aantrekken van nieuwe maritieme bedrijvigheid
• Waarborgen van de publieke kadevoorzieningen in bestaande en nieuwe haven(s)
• Lobby ivm bereikbaarheid en diepte sluis Kornwerderzand en vaargeul

Doelgroepen
Urk Maritime richt zich op de volgende doelgroepen:
• Bestaande (inter)nationale netwerken van deelnemende bedrijven;
• Nieuwe relaties in de maritieme sector;
• Maritieme bedrijven die zich mogelijk op Urk willen/kunnen vestigen;
• Overheden;
• Maritieme belangenbehartigers;
• (Inter)nationale (vak)pers

Lidmaatschap
Lidmaatschap van Urk Maritime is voorbehouden aan leden van de BKU. Leden van het cluster zijn nationaal en internationaal actief in de maritieme sector. De leden op dit moment zijn:
• Oliehandel Hoekman
• De Flux
• Duc Diving
• P. Brouwer Elektrotechniek
• Hoekman Shipbuilding
• KD Workboats
• Snijder Schilderwerken
• VCU
• Braveheart Marine
• De Boer Marine
• Weforsea

Wie geïnteresseerd is in het lidmaatschap van Urk Maritime kan zich melden bij het secretariaat van de BKU, telefoon 0527-688164 of mailen naar info@bedrijvenkringurk.nl.

Zie ook de website van het cluster: www.urkmaritime.nl.