Wie momenteel het bedrijventerrein eens rondkijkt ziet weer diverse nieuwe ontwikkelingen. Bedrijven die nieuwbouwen, aanbouwen of verbouwen. Van visbedrijf tot dienstverleners. Maar er zijn ook genoeg bedrijven die al langer op het bedrijventerrein gevestigd zijn en waar het altijd keurig netjes rond de deur is. Ga daar dan maar eens een objectieve keuze in maken. Samen met de dienst Wijkbeheer van de gemeente Urk hebben we daar toch een poging toe gedaan. Dat begint met een groslijst van een stuk of 10 bedrijven. En voor ieder bedrijf valt wel wat te zeggen. Daarom koos de jury er voor om eerst een aantal uitgangspunten te formuleren. Afgelopen jaren zijn het vooral visbedrijven geweest die de prijs kregen toegekend. Dit jaar wilde de jury een andersoortig bedrijf in de spotlights zetten. Dan vallen er al heel wat bedrijven van de groslijst af.

Waar de jury ook bijzonder veel waardering voor kon opbrengen was het min of meer refitten van een bestaande locatie. Je kan een pand verbouwen, beetje buitenom en van binnen. Je kan een pand ook een compleet nieuwe uitstraling geven, waarmee het omliggende gebied ook een ander aanzien krijgt. De winnaar van 2017 valt in die categorie.

Het Netste Bedrijf van 2017 verhuisde dit jaar naar een nieuwe locatie. Op zijn oude locatie was het ook altijd al keurig netjes rond de deur. En op zijn nieuwe locatie is het nog eens in overtreffende trap herhaald. Wat deze ondernemer met het pand gedaan heeft, is een lofprijzing waard. En we denken dat iedereen zal erkennen dat het een terechte winnaar is. Daarmee doen we niets tekort aan het bestaande bedrijfsleven dat zijn zaken altijd keurig op orde heeft, maar er kan er maar één de winnaar zijn.

Het Netste Bedrijf van 2017 is geworden: Post Consultancy. Louwe Post dankte de leden van de BKU voor de onderscheiding, waarbij hij ook zijn team bedankte voor de inzet de afgelopen periode. De bijbehorende cheque van 500 euro werd geschonken aan Meindert Kramer van Operatie Mobilisatie, die daarover zijn dankbaarheid uitsprak.