De provincie Flevoland en het Rijk hebben een principeakkoord gesloten over de grond waarop de buitendijkse haven moet komen. Die haven tussen de Ketelbrug en Gemeente Urk is een belangrijk economisch project dat 400 banen moet opleveren.

De grond waarom het gaat, is van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Flevoland kan de 10 hectare in erfpacht nemen, maar volgens de provincie werden daaraan zulke onaantrekkelijke voorwaarden verbonden dat de aanleg van de haven onhaalbaar werd.

Het bereiken van een principeakkoord over de grond is een belangrijke stap vooruit, maar de onderhandelingen zijn nog niet afgerond. De overeenkomst moet nog juridisch worden uitgewerkt en ondertekend. Hoelang dat in beslag gaat nemen is onduidelijk. 

(Bron: Omroep Flevoland)