Twee nieuwe commissies lanceren we dit jaar nml. Transport & Logistiek en Onderwijs & Talent. Daarvoor zoeken we commissie-leden. Wie heeft er interesse ?

Dit jaar is er ism de Gemeente Urk al een bijeenkomst geweest over de sector Transport & Logistiek. We zijn als BKU van mening dat deze sector een vaste plaats en stem moet hebben binnen het BKU beleid. We willen daarvoor een werkgroep/commissie starten maar hebben daarvoor wel nieuwe instroom nodig.

Onderwijs & Talent is momenteel een thema binnen alle sectoren en BKU commissies, vandaar dat we dat anders willen organiseren door hiervoor een speciale commissie op te richten waarin onderwijs-instanties, bedrijfsleven, en de HRM sector vertegenwoordigd zijn. 

Ambitie? Daar ligt het niet aan. Eigenlijk willen we nog harder vooruit maar hebben nu in eerste instantie voor genoemde twee nieuwe commissies gekozen. Kwaliteit boven kwantiteit. Maar verdere groei en organisatorische aanpassingen zullen zeker gaan volgen.