Door het gezamenlijk bedrijfsleven uit de Noordoostpolder en Urk is een brief geschreven aan de directie van het Antonius Ziekenhuis. Daarin wordt gewezen op de leefbaarheid van het gebied, en de noodzaak van een goed ziekenhuis met spoedeisende hulp en verloskunde.

Naar aanleiding van het faillissement van de MC Groep maakt het verenigd bedrijfsleven Noordoostpolder Urk, bestaande uit de Bedrijfskring Urk (BKU), LTO Noord afdeling Noordoostpolder, Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN) en de Ondernemersvereniging Groendorpen (OVG) zich zorgen over met name de spoedeisend hulp en verloskunde in de Noordoostpolder Urk. De bedrijvenkringen beseffen dat ze in feite geen partij zijn in de discussie, maar vanuit het oogpunt van veiligheid en leefbaarheid wordt wel een dringen beroep gedaan op het Antonius Ziekenhuis.

De gemeenten Noordoostpolder en Urk hebben een populatie van rond de 70.000 inwoners en is daarmee, naar onze mening, een interessante markt voor een partij als het Antonius. Voor het bedrijfsleven is de leefbaarheid van het gebied en de veiligheid zeer belangrijk. “We zijn daarom blij dat het Antonius zich sterk wil maken voor de ziekenhuiszorg in ons woon- en werkgebied. Wij merken dat het steeds lastiger wordt om met name goed opgeleide werknemers naar dit gebied te lokken of te behouden. Die trekken eerder naar de grote steden waar alle voorzieningen dicht bij elkaar zitten. Als hier dan ook nog een ziekenhuis zou verdwijnen, dan raken we nog verder op achterstand”, aldus André de Vries, manager van de BKU.

Het bedrijfsleven biedt aan om met het Antonius in gesprek te gaan, zodat partijen elkaar kunnen informeren over de mogelijkheden van spoedeisende hulp en verloskundige zorg in de Noordoostpolder en Urk. Indien nodig wil het bedrijfsleven ook meewerken aan het creëren van draagvlak.